ΜΕΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΙΣΤΟΝΙΑ STD/48MM ΤΟΡ LEAD80

ΠΙΣΤΟΝΙΑ STD/48MM ΤΟΡ LEAD80

112-01-52000
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ STD/50MM ΤΟΡ LEAD100

ΠΙΣΤΟΝΙΑ STD/50MM ΤΟΡ LEAD100

112-01-53150
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ STD/58.00ΧΛ TKRJ SH150

ΠΙΣΤΟΝΙΑ STD/58.00ΧΛ TKRJ SH150

112-01-53250
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ 0.50/58.50ΧΛ TKRJ SH150

ΠΙΣΤΟΝΙΑ 0.50/58.50ΧΛ TKRJ SH150

112-01-53252
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ 1.00/59.00ΧΛ TKRJ SH150

ΠΙΣΤΟΝΙΑ 1.00/59.00ΧΛ TKRJ SH150

112-01-53254
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ 1.50/59.50ΧΛ TKRJ SH150

ΠΙΣΤΟΝΙΑ 1.50/59.50ΧΛ TKRJ SH150

112-01-53256
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ 53ΜΜ TOP ASTREA100SP

ΠΙΣΤΟΝΙΑ 53ΜΜ TOP ASTREA100SP

112-01-53900
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ 54ΜΜ TOP ASTREA100SP

ΠΙΣΤΟΝΙΑ 54ΜΜ TOP ASTREA100SP

112-01-54000
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ 56ΜΜ ΙΚΤ ASTREA100SP

ΠΙΣΤΟΝΙΑ 56ΜΜ ΙΚΤ ASTREA100SP

112-01-54400
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ STD/47MM ΤΟΡ GLX70

ΠΙΣΤΟΝΙΑ STD/47MM ΤΟΡ GLX70

112-01-57100
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ 150/48,5ΜΜ ΤΟΡ GLX70

ΠΙΣΤΟΝΙΑ 150/48,5ΜΜ ΤΟΡ GLX70

112-01-57600
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ 200/49ΜΜ ΤΟΡ GLX70

ΠΙΣΤΟΝΙΑ 200/49ΜΜ ΤΟΡ GLX70

112-01-57800
M.M.: ΣΕΤ