ΜΕΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΙΣΤΟΝΙΑ ASPIRA STD/52MM F1ZR/110CC

ΠΙΣΤΟΝΙΑ ASPIRA STD/52MM F1ZR/110CC

112-02-05230
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ STD/47MM IKT-TOP T80

ΠΙΣΤΟΝΙΑ STD/47MM IKT-TOP T80

112-02-40000
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ 050/47,5ΜΜ IKT-TOP T80

ΠΙΣΤΟΝΙΑ 050/47,5ΜΜ IKT-TOP T80

112-02-40200
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ 100/48ΜΜ IKT-TOP T80

ΠΙΣΤΟΝΙΑ 100/48ΜΜ IKT-TOP T80

112-02-40400
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ STD/40MM IKT-TOP LB50

ΠΙΣΤΟΝΙΑ STD/40MM IKT-TOP LB50

112-02-44000
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ 050/40.5ΜΜ IKT-TOP LB50

ΠΙΣΤΟΝΙΑ 050/40.5ΜΜ IKT-TOP LB50

112-02-44200
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ 100/41ΜΜ IKT-TOP LB50

ΠΙΣΤΟΝΙΑ 100/41ΜΜ IKT-TOP LB50

112-02-44400
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ 40ΜΜ  TOP/TKRJ JOG50/3KJ

ΠΙΣΤΟΝΙΑ 40ΜΜ TOP/TKRJ JOG50/3KJ

112-02-47000
M.M.: ΣΕΤ
ΠΙΣΤΟΝΙΑ 41ΜΜ  TOP/TKRJ JOG50/3KJ

ΠΙΣΤΟΝΙΑ 41ΜΜ TOP/TKRJ JOG50/3KJ

112-02-47400
M.M.: ΣΕΤ