ΜΕΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 20ΜΜ

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 20ΜΜ

103-01-30120
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 22ΜΜ

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 22ΜΜ

103-01-30122
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 15MM/SHENGWEY C100

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 15MM/SHENGWEY C100

103-01-30200
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 24ΜΜ

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 24ΜΜ

103-01-30500
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ DIO50/AF18,PEOPLE50

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ DIO50/AF18,PEOPLE50

103-01-31800
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 15MM /ΝΤΙΖΑ "K" C50GLX

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 15MM /ΝΤΙΖΑ "K" C50GLX

103-01-35000
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ANF125INNOVA

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ANF125INNOVA

103-01-37500
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ FEDERAL CRYPTONT105/4ST

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ FEDERAL CRYPTONT105/4ST

103-02-05020
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ F1ZR (FORCE)

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ F1ZR (FORCE)

103-02-10500
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ JOG 50/3KJ

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ JOG 50/3KJ

103-02-10700
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ SHENGWEY CRYPTON/4ST

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ SHENGWEY CRYPTON/4ST

103-02-11000
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ V50 V80

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ V50 V80

103-02-30000
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ T50

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ T50

103-02-30050
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ JOG50/3KJ

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ JOG50/3KJ

103-02-30700
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 28ΜΜ CRYPTON DT125

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 28ΜΜ CRYPTON DT125

103-02-31000
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ  XV250'88-14

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ XV250'88-14

103-02-38000
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 24ΜΜ MIKUNI DT125/175

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 24ΜΜ MIKUNI DT125/175

103-02-40100
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ OEM ZX130, X-CITE135

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ OEM ZX130, X-CITE135

103-04-06000
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ SHENGWEY KAZE-R,KRISSII

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ SHENGWEY KAZE-R,KRISSII

103-04-18350
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ KAZE-R,KRISSII

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ KAZE-R,KRISSII

103-04-35000
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 26ΜΜ MIKUNI KMX200/ASTREA

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 26ΜΜ MIKUNI KMX200/ASTREA

103-04-42000
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ OEM-A FLY125

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ OEM-A FLY125

103-07-037125
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 12.5mm TYPHOON50'96-01

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 12.5mm TYPHOON50'96-01

103-07-37029
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 17.5mm TYPHOON

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 17.5mm TYPHOON

103-07-37037
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ OEM KRISS

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ OEM KRISS

103-08-06000
M.M.: Τεμάχια
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ OEM X-CITE135

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ OEM X-CITE135

103-08-09000
M.M.: Τεμάχια